شما می توانید در این مطالعات شرکت کنید

Geo-Koordinaten Nähe (field_geolocation)
Units: Kilometers
Origin Coordinates
Value in decimal degrees. Use dot (.) as decimal separator.
Allow the Manual input of Origin as couple of Latitude and Longitude in decimal degrees.
map of Germany

آیا سریعتر از آنچه دوست دارید، عصبانی می شوید؟ آیا از اضطراب رنج می برید؟ آیا شما اغلب غمگین و کوفته هستید؟

ALMAMAR - حمایت روانی از پناهندگان

ALMAMAR مداخله jadide darmaniتازه ای برای پناهندگان است که از آنها در کنار آمدن با مشکلات روانی (به عنوان مثال غم یا ترس) حمایت می کند. ALMAMAR بر اساس یک برنامه تأیید شده علمی است که قبلاً در کشورهای مختلف (به عنوان مثال در لبنان) با موفقیت استفاده شده است. این برنامه یا از طریق اینترنت با تماس کتبی یا از طریق تماس حضوری انجام می شود. شرکت dar anرایگان است.

محل
شهر: برلین و براندنبورگ
گروه هدف
افراد 18 ساله و بالاتر که در برلین یا براندنبورگ اقامت دارند
اطلاعات بیشتر

معلومات مربوط به طرح تداوی:

طرح تداوی برای پناهجويانی که سابقه استفاده از مواد مخدر را داشته و يا وقايع استرسزايی را تجربه کردهاند

برای ايجاد يک روش تداوی جديد، مشارکت مردان ضروری است. اين روش تداوی، بطور گروپی صورت میگيرد و برای پناهجويان رايگان است. اين طرح اشخاصی را تحت پوشش قرار میدهد که وقايع استرسزايی را تجربه کرده و يا سابقه مصرف مشروبات الکولی، دوا و يا مواد مخدر را

داشتهاند.

محل
Berlin, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München
گروه هدف
الحد الأدنى للسن: 18 عا ًما
اطلاعات بیشتر

آیا تنش دارید ، استرس دارید یا تحت فشار هستید؟ خیلی نگران هستید؟ خیلی فکر و خیال می کنید؟ حال شما بد است؟

ریکپ - تاثير یک آموزش روانی با آستانه پایین و حساس به فرهنگ برای پناهجویان

زمانی که کسی از کشور دیگری گریخته باشد ،  بسیار  سخت و دشوار است ، پس گروهی با موضوع سلامت روانی می توانند کمک کنند.

 

در این بررسی علمی ما یک پروژه با نام باغچه چای سلامت را (گروه اطلاعاتی در زمینه سلامت روانی) اجرا می کنیم و می خواهیم بدانیم که باغچه چای سلامت به شما کمک می کند یا خیر.

 

محل
فرانکفورت ، ماربورگ ، مونیخ ، مونستر
گروه هدف
افراد بین ۱۸ تا ۶۵ سال که دارای استرس ، تنش یا حس بدی هستند و بسیار فکر و خیال می کنند.
اطلاعات بیشتر

:Please contact us based on your place of residence

Culturally adapted group therapy with problem-solving training

In subproject SP2 "ReTreat", a culturally sensitive, behavioral therapy group program for Afghan and Syrian refugees, respectively, will be adapted and studied. The culturally adapted intervention (CA CBT) is an already evaluated group program for refugees, which consists of psychoeducation, meditation and yoga/stretching. It discusses issues that preoccupy and stress many refugees in their daily lives: different fears, vivid memories of the past, and dealing with current stressors

اطلاعات بیشتر